รถกอล์ฟ Flip-Fiop

เป็นรถรูป แบบ 2+2 หรือ 4+2 หรือ 6+2 ที่ข้างหลังพับเป็นกระบะหรือเป็นที่นั่งก็ได้ เรียกว่ารถกอล์ฟแบบ flip flop

รถกอล์ฟ flip-flop 2+2 รถกอล์ฟ 2+2 flip-flop pickup modeflip flop seat for golf carts

Pin It